Het Aletta Jacobs Fonds was in 2019 uit ruim 400 goede doelen geselecteerd voor de NRC Charity Awards 2019. Onderdeel hiervan was een opvallende campagne “Zolang het nodig is schrijven wij op onze buik”, ontwikkeld door Annemarijn Mulder en Jeske Maas van de Willem de Kooning academie.

Wie zijn we ?

Wie zijn we?

Het Aletta Jacobs Fonds is een zelfstandige stichting met als doel een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit. Het Fonds werkt hiervoor samen met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en financiert projecten van Atria. 

De stichting wil haar doel te bereiken door:

  • Het werven en beheren van financiële middelen
  • Het fungeren als bestuur of als beheerder van andere fondsen met een doel dat verenigbaar is met het doel van de onderhavige stichting
  • Het besteden van ter beschikking staande middelen, zoals het verstrekken van subsidies, leningen en garanties aan Atria
  • Het instellen van prijzen en lezingen (in het bijzonder de jaarlijkse Rosa Manus Lezing)

Lees hier ons Jaarverslag 2019
Bekijk hier ons Beleidsplan 2021
Lees hier onze Begroting 2020

Bestuur:

  • Aleid van den Brink, voorzitter
  • Marjo Septer, penningmeester
  • Frieda de Pater, lid
  • Monique Spaan, secretaris

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning.

Gegevens

Naam: Stichting Aletta Jacobs Fonds
Adres: Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam
NL23 INGB 0006 7277 20, ten name van Stichting Aletta Jacobs Fonds
RSIN nummer: 855731175

Sharing the past, debating the present, creating the future

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit, zodat de lang bevochten gelijkberechtiging daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

Atria maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot duizenden verhalen uit de geschiedenis en het heden van de vrouwenbeweging, via de bibliotheek, het archief, exposities en onderzoek. Help Atria uit de kast!

Ons doel is kennis uit het verleden te delen en het actuele debat over gelijke rechten via o.a. lezingen en debatten te stimuleren. Én door verdiepende activiteiten samen met jou een betere toekomst voor vrouwen te creëren.

Sluiten