Het Aletta Jacobs Fonds maakt initiatieven mogelijk. Initiatieven voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen op ontplooiing krijgt.

Wie zijn we ?

Wie zijn we?

Het Aletta Jacobs Fonds steunt initiatieven voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen op ontplooiing krijgt. Initiatieven om de historie van de vrouwenbeweging te bewaren en levend te houden. Bijvoorbeeld in het archief van Atria of door lespakketten die we ontwikkelen voor scholen. Initiatieven om kennis te verzamelen en te delen, zoals in de bibliotheek van Atria of via Oral History projecten. Initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek naar de positie van vrouwen in verleden, heden en toekomst. Initiatieven die daarmee hedendaagse en toekomstige vrouwenbewegingen en acties ondersteunen en mogelijk maken.

Jaarverslag 2022 [PDF]

ANBI-verklaring

Het WBTR reglement is opgesteld en goedgekeurd op 14-02-2022.

Gegevens

Naam: Stichting Aletta Jacobs Fonds
Adres: Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam
NL23 INGB 0006 7277 20, ten name van Stichting Aletta Jacobs Fonds
RSIN nummer: 855731175

Bestuur

20210913 Foto Bestuur

  • Aleid van den Brink, voorzitter (op de foto in het midden)
  • Marjo Septer, penningmeester (links)
  • Frieda de Pater, lid (rechts)
  • Monique Spaan, secretaris

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning.

Het Aletta Jacobs Fonds is een zelfstandige stichting met als doel een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit. Het Fonds werkt hiervoor samen met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

De stichting wil haar doel te bereiken door:

  • Het werven en beheren van financiële middelen
  • Het fungeren als bestuur of als beheerder van andere fondsen met een doel dat verenigbaar is met het doel van de onderhavige stichting
  • Het besteden van ter beschikking staande middelen, zoals het verstrekken van subsidies, leningen en garanties aan Atria
  • Het instellen van prijzen en lezingen

Sharing the past, debating the present, creating the future

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit, zodat de lang bevochten gelijkberechtiging daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

Atria maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot duizenden verhalen uit de geschiedenis en het heden van de vrouwenbeweging, via de bibliotheek, het archief, exposities en onderzoek.

Ons doel is kennis uit het verleden te delen en het actuele debat over gelijke rechten via o.a. lezingen en debatten te stimuleren. Én door verdiepende activiteiten samen met jou een betere toekomst voor vrouwen te creëren.

Sluiten