Opnemen in testament

Nalatenschap

Het is ook mogelijk het Aletta Jacobsfonds op te nemen in je testament. Dit kan op drie manieren:

  1. Als (mede-)erfgenaam wordt het Aletta Jacobs Fonds opgenomen in het testament naast familieleden, vrienden en andere instellingen of organisaties
  2. Via een legaat wordt een bepaald object of bedrag nagelaten aan een specifieke persoon of organisatie (de legataris)
  3. Via een fonds op naam wordt aangegeven waar een deel van het nalatenschap exclusief aan besteed mag worden

Neem contact op

Sluiten