Lespakket Aletta Jacobs

Lespakket Aletta Jacobs

Kennisclips

Atria heeft samen met F-site, educatieplatform over vrouwen uit de geschiedenis een onderwijspakket ontwikkeld over Aletta Jacobs voor VMBO, Havo en VWO-leerlingen. Onderdeel van het onderwijspakket vormen vier kennisclips. Hiermee wordt historische kennis op een aantrekkelijke manier breed toegankelijk gemaakt. En wordt de unieke historische én actuele betekenis van Aletta Jacobs levend gehouden.

Het onderwijspakket gaat op eigentijdse wijze met behulp van het bijzondere archief van Aletta Jacobs in op thema’s waarmee Aletta Jacobs zich heeft onderscheiden en die ook actuele betekenis hebben. De thema’s zijn:

  • onderwijs en arbeidsparticipatie
  • gezondheidszorg
  • vrouwenkiesrecht en politieke participatie van vrouwen
  • internationale samenwerking

Het onderwijspakket en de kennisclips zijn op 27 september 2019 gelanceerd. Op diverse scholen door Nederland is er op deze dag een gastles verzorgd door vrouwelijke politici over Aletta Jacobs en 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Het onderwijspakket is - inclusief de kennisclips - te downloaden van de website van Atria.

Sluiten