Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid

Stichting Aletta Jacobs Fonds, gevestigd aan Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Sinds 2016 is het Aletta Jacobs Fonds (AJF) een zelfstandige stichting met als doel een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit. Atria is de uitvoerder voor het bereiken van deze doelen. 

Atria en het Aletta Jacobs Fonds (AJF) werken aan een gezamenlijk doel: verzamelen en beheren van vrouwengeschiedenis en werken aan gelijke behandeling van mannen en vrouwen in al hun diversiteit. Vanuit een samenwerkingsovereenkomst werft het Aletta Jacobs Fonds gelden voor projecten van Atria. Atria en het Aletta Jacobs Fonds voeren een gezamenlijke administratie en hebben daarvoor een wederzijdse verwerkersovereenkomst gesloten.Je persoonsgegevens verstrekt aan Atria of het Aletta Jacobs Fonds worden verwerkt en beheerd in een gezamenlijke administratie en mogelijk gebruikt om je informatie te verstrekken, een marketing- en/of fondsenwervingsactiviteit aan te bieden. 

Contactgegevens 
alettajacobsfonds.nl 
Stichting Aletta Jacobs Fonds, 
Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam 
+31 20 30 31 500 

Petra van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van het Aletta Jacobs Fonds. Zij is te bereiken via secr@atria.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Aletta Jacobs Fonds verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn omdat je een (terugkerende) donatie hebt verstrekt aan Stichting Aletta Jacobs Fonds, een contactaanvraag hebt ingediend of je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 
Het Aletta Jacobs Fonds verwerkt naam (voor- en/of achternaam), sekse, e-mailadres en interessevoorkeuren. Bij (periodieke) schenkingen verwerken we ook je postadres, telefoonnummer, geboortedatum, rekeningnummer. Mits deze gegevens door de relatie verstrekt zijn. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alettajacobsfonds.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Het Aletta Jacobs Fonds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atria) tussen zit. Het Aletta Jacobs Fonds gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

  • Procurios Fundraising – Het Aletta Jacobs Fond gebruikt Procurios als content management systeem voor website en als CRM Systeem. We beveiligen met reguliere updates, een firewall en TLS (Transport Layer Security) 

  • Mollie – Donaties via iDeal of terugkerende betalingen via SEPA laten we verlopen via Mollie. Voor Mollie is beveiliging het allerbelangrijkste. Door rigoureuze veiligheidscontroles, veilige dataopslag, screening van personeel en compliance met elke regulering, kan Mollie veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van hun betaalplatform garanderen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Het Aletta Jacobs Fonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door het Aletta Jacobs Fonds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@alettajacobsfonds.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Het Aletta Jacobs Fonds wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Het Aletta Jacobs Fonds neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op viainfo@alettajacobsfonds.nl.

Het Aletta Jacobs Fonds heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen: 
De website https://alettajacobsfonds.nl/ werkt op HTTPS protocol (HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS). Een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Het Aletta Jacobs Fonds bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Het Aletta Jacobs Fonds bewaart voor- en/of achternaam, sekse e-mailadres. Bij (periodieke) schenkingen bewaren we ook je postadres, telefoonnummer, rekeningnummer, en geboortedatum voor het afhandelen van je betaling. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. 
Cookie: Googly Analytics 
Naam: _utma 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Het Aletta Jacobs Fonds verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Het Aletta Jacobs Fonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. TLS (voorheen SSL).

Sluiten