Archief Martine van Rappard

Archief Martine van Rappard

Het Aletta Jacobs Fonds heeft van Martine van Rappard een royale gift via haar testament ontvangen van €100.000 met als bestemming ‘de archiefcollectie van Atria in het algemeen’. Nadat haar persoonlijke archief toegankelijk werd voor Atria, heeft het Aletta Jacobs Fonds positief gereageerd om een financiële bijdrage te verlenen aan het ordenen en toegankelijk maken van haar persoonlijke archief.

Het belang van het archief van Martine van Rappard

Haar archief is een belangrijke toevoeging aan de IAV archiefcollectie van Atria in het bijzonder en de geschiedenis van het feministisch erfgoed in het algemeen. Omdat Martine van Rappard aan de wieg stond van de Blijf-van-m’n-lijfhuis-beweging, als wetenschappelijk medewerkster Andragogie onderzoek deed naar vrouwenmishandeling en -hulpverlening en zich als bestuurslid van de feministische uitgeverij Sara inzette voor de disseminatie van feministische literatuur en cultuuruitingen, is haar archief een bijzondere aanvulling op de organisatiearchieven van Blijf-van-mijn-lijf-archieven, archieven van nationale en internationale feministische bewegingen tussen 1970 en de jaren ’80 en de archieven die de feministische cultuuruitingen op het gebied van media, uitgeverijen en vrouwenpraatgroepen, cafés en feministische boekwinkels documenteren.

Het archief bevat documentatie van verschillende instellingen, stichtingen en collectieven waaraan M. van Rappard verbonden was. Fotografisch materiaal van persoonlijke aard en professionele aard. Wetenschappelijke publicaties op het gebied van vrouwenmishandeling en –hulpverlening, methodologie en criminologie. Correspondentie van persoonlijke en professionele aard. Documentatie (knipsels) uit kranten en tijdschriften. Objecten als buttons en medailles.

Onderzoekers vinden in dit archief een spiegel van een roerige tijd, gedocumenteerd door een vrouw met een uitgebreid en internationaal netwerk. In de persoonlijke reflecties die zij in notities, brieven en verslagen documenteerde, worden haar motieven voor haar engagement duidelijk. Deze motieven voorzag zij van extra context door het in te bedden in al het materiaal dat zij had verzameld om haar werk als hulpverlener voor mishandelde vrouwen vorm te geven.

inventarisatie-archief-martine-van-rappard

Hoe gaat het inventarisatie proces in zijn werk?
Het archiefmateriaal is verkregen in 73 ordners met een chronologische indeling, van 1903 tot 2013. Het archiefmateriaal is door Martine van Rappard samengesteld en geordend. Het archief is geschoond en uitgebreid geïnventariseerd. De archivaris heeft totaal 432 uur gewerkt aan het archief, gefinancierd door het Aletta Jacobs Fonds.

De chronologische structuur van het archief werd bij de wetenschappelijke ontsluiting gerespecteerd en vergde een intensieve beschrijving per onderdeel. Het archief van Martine van Rappard illustreert daarmee een van de motto’s van het 'Tweede golffeminisme'. Namelijk dat het private politiek was en persoonlijke ervaringen en engagement politieke gevolgen had.

Met een schenking aan het Aletta Jacobs Fonds, nu of via een testament, steun je initiatieven om de historie van de vrouwenbeweging te bewaren en levend te houden. Meer informatie over schenken via je testament?
Vraag vrijblijvend de brochure Jij & Aletta op

Sluiten