Help Atria uit de kast

Op GivingTuesdayNL: steun het Dolle Mina archief

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis verzamelt, beheert, en deelt het erfgoed van vrouwen. Als nationaal kennisinstituut zet Atria zich in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen in al hun diversiteit.

Het IAV-Atria archief bestaat dit jaar 85 jaar. 1553 meter archieven en egodocumenten, 8000 tijdschriften, 110.000 boeken, rapporten en scripties, 41.600 beeld en audio items, 2100 objecten en meer hebben we in de afgelopen 85 jaar verzameld en bewaard.

Help Atria uit de kast: het Dolle Mina archief
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de actiegroep Dolle Mina ontstond. Met dit archiefmateriaal heeft Atria een digitale Dolle Mina tour ontwikkeld. Zodat jong en oud kunnen terugkijken op de vrolijke strijdbaarheid en doorbroken taboes.

Het Dolle Mina archief is opgebouwd in de loop van veertig jaar en kent daarom ook niet zo zeer de structuur van een archief, maar meer die van een documentatieverzameling.  Het is samengesteld door verschillende personen die op verschillende plekken in Nederland actie hebben gevoerd in de jaren 70 en hun documenten op verschillende momenten bij Atria en haar voorlopers hebben ondergebracht.

archivaris-susanne-neugebauer-met-fotomapje-dolle-mina.jpg

Atria's archivaris, Susanne Neugebauer heeft een grote wens voor dit bijzondere archief:
“Het zou geweldig zijn als Atria het Dolle Mina archief zou mogen voordragen voor de status van UNESCO werelderfgoed. Dat zou betekenen dat het archief ook gedigitaliseerd moet worden. Het zal een enorm karwei zijn om het archief - met zijn chaotische structuur - voor te bereiden voor zo’n digitaliseringsproject. Wij realiseren ons dat in de periode vanaf de jaren zeventig niet de beste kwaliteit papier werd gebruikt en dat de unieke, ludieke acties vaak werden aangekondigd met stencils of handgemaakte affiches. Papier en schrijfmiddelen zijn vaak broos en letters laten los. Digitalisering is dan ook echt de enige mogelijkheid om het archief duurzaam toegankelijk te maken voor komende generaties.”

Atria laat vrouwengeschiedenis niet verloren gaan. U toch ook niet?
Via het Aletta Jacobs Fonds kunt u op verschillende manieren Atria helpen om het verschil te (blijven) maken voor de toekomst. Elke donatie is welkom, groot en klein en draagt bij aan Atria's wens om dit unieke archief te ordenen, digitaliseren en toegankelijk te maken. Doet u mee?

Doneer nu

Sluiten