Help Atria uit de kast

Help Atria uit de kast

Het archief bij jou thuis

Sharing the past, debating the present, creating the future

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis verzamelt, beheert, en deelt het erfgoed van vrouwen. Als nationaal kennisinstituut zet Atria zich in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen in al hun diversiteit.
We stimuleren het debat over de positie van alle vrouwen en meisjes in onze samenleving, zodat de lang bevochten mensenrechten daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.
Wij richten ons op vijf kernthema's:
• verdeling van arbeid en zorg
• genderstereotypering
• gendergerelateerd geweld/veiligheid
• collectie en bibliotheek: vrouwen- en gendergeschiedenis
• beeldvorming en politieke participatie van vrouwen

Help Atria uit de kast
1553 meter archieven en egodocumenten, 8000 tijdschriften, 110.000 boeken, rapporten en scripties, 41.600 beeld en audio items, 2100 objecten en meer. Atria bewaart al deze stukken en veel is gedigitaliseerd. Nu willen we het beschikbaar maken voor jong en oud op een manier die past bij de 21ste eeuw. Klaar voor de toekomst. Zodat iedereen kan zien hoe vrouwenrechten tot stand zijn gekomen en wie daarvoor gestreden hebben.
Van de archiefplanken zo op jouw scherm.

Om dit te bereiken heeft Atria geld nodig. Via steunfonds Aletta Jacobs Fonds, kun je op verschillende manieren Atria helpen om het verschil te (blijven) maken voor de toekomst.

Doneer nu

Atria uit de kast project

Sluiten