Help Atria uit de kast

Steun het Dolle Mina archief

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis verzamelt, beheert, en deelt het erfgoed van vrouwen. Als nationaal kennisinstituut zet Atria zich in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen in al hun diversiteit. Het IAV-Atria archief bestaat sinds 1935.

50 jaar geleden streden de Dolle Mina’s o.a. voor het recht op abortus, gratis crèches en veiligheid op straat. Ze wilden gelijke behandeling en gelijke kansen. Er is veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet. Atria wil deze verhalen doorvertellen, zolang het nodig is. Doe je mee?

Al 85 jaar bewaart Atria de historie van de vrouwenbeweging 
Om het werk van onze voorvechters niet verloren te laten gaan, beheert Atria hét archief over vrouwengeschiedenis, waaronder het UNESCO Memory of the World archief van Aletta Jacobs. En archieven over de ‘tweede feministische golf’ met o.a. de Dolle Mina's en Baas-in-eigen Buik-acties.   
 
1553 meter archieven en egodocumenten, 8000 tijdschriften, 110.000 boeken, rapporten en scripties, 41.600 beeld en audio items, 2100 objecten en meer hebben we in de afgelopen 85 jaar verzameld en bewaard. Om deze verhalen te bewaren en levend te houden, hebben we jouw hulp nodig. Want zoals onze oprichtster Rosa Manus zei: No documents, no history.

archivaris-susanne-neugebauer-met-fotomapje-dolle-mina.jpg

Steun het unieke Dolle Mina archief
Het is 50 jaar geleden dat de actiegroep Dolle Mina ontstond. In de periode vanaf de jaren zeventig werd niet de beste kwaliteit papier gebruikt en de unieke, ludieke acties werden vaak aangekondigd met stencils of handgemaakte affiches. Papier en schrijfmiddelen zijn vaak broos en letters laten los. Dit archief uit de jaren ‘70 heeft onze extra aandacht nodig om behouden te blijven voor toekomstige generaties. Zodat het toegankelijk blijft voor onderzoek, lesmaterialen en publicaties om de verhalen van deze vrouwen door te blijven vertellen.   
 
Atria laat vrouwengeschiedenis niet verloren gaan. Jij toch ook niet? 
Elke donatie is welkom, groot en klein en draagt direct bij aan onze wens om dit unieke archief te ordenen en beter toegankelijk te maken. Zodat jong en oud kunnen terugkijken op de doorbroken taboes en geïnspireerd worden door de vrolijke strijdbaarheid van de Dolle Mina’s. Doe je mee?

Doneer nu

Sluiten