Zet vrouwen in de schijnwerpers

Er is in het verleden veel bereikt ter verbetering van de positie van vrouwen. Vrouwen en vrouwenbewegingen hebben daar een cruciale bijdrage aan geleverd. Met inzet van veel creativiteit zijn grote maatschappelijke veranderingen tot stand gebracht.

De geschiedenis van vrouwen kent nog hiaten en er valt nog veel te winnen, onder andere op het gebied van gelijke beloning, vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en wetenschap, geweld tegen vrouwen en verdeling van arbeid en zorg. U kunt dit verschil maken.

Met uw donatie schrijft u geschiedenis.

Atria is in toenemende mate afhankelijk van fondsen en giften. Het Aletta Jacobs Fonds ondersteunt projecten die zich richten op het behoud, gebruik en de zichtbaarheid van de unieke collectie van Atria. Daarnaast ondersteunt het fonds inhoudelijke projecten ter verbetering van de positie van vrouwen en meisjes.

Houd de geschiedenis van vrouwen levend.
Machtigen heeft u zo gedaan! Schenkt u voor een periode van minimaal vijf jaar, dan is het volledige giftbedrag fiscaal aftrekbaar. U dient dan dit formulier: een Word versie (.docx) of pdf versie (altijd printbaar) in te vullen, te printen en terug te sturen.

Voor eenmalige steun of een kortere periode kunt u gebruik maken van het online formulier.

Steun het Aletta Jacobs Fonds


Projecten

Met steun van het Aletta Jacobs Fonds kan Atria innovatieve projecten en activiteiten uitvoeren die niet uit de reguliere subsidie gefinancierd kunnen worden.

Levensverhalen
Met steun van het Aletta Jacobs Fonds zijn levensverhalen van bijzondere vrouwen met oral history-interviews vastgelegd. Persoonlijke verhalen die niet in papieren archieven te vinden zijn en die anders verloren zouden gaan.

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd benoemd, Johanna Westerdijk (bijzonder hoogleraar plantenziektekunde, Universiteit Utrecht). Alle reden om juist nu ruimschoots aandacht te besteden aan de actuele positie van vrouwelijke hoogleraren. Atria gaat de loopbaan en levensgeschiedenis van een aantal vrouwelijke hoogleraren in beeld brengen. De interviews vormen een bron voor geschiedschrijving en van inspiratie voor jonge vrouwelijke wetenschappers. Help mee dit waardevolle project te realiseren en doneer nu aan het Aletta Jacobs Fonds!

Doneer nu

Ode aan het Joodse Bruidje
Met uw steun hebben we ruim 50% van het aankoopbedrag van Ode aan het Joodse Bruidje opgehaald. Het kunstwerk van fotografe Elizabeth Kleinveld wordt opgenomen in de collectie en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarnaast financiert het fonds onder meer (beleidsgerichte) onderzoeken, exposities en evenementen.

Meer informatie?
Neem contact met ons op via info@alettajacobsfonds.nl of bel tijdens kantooruren met 020 - 30 31 500.ANBI status

Doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan vrouwengeschiedenis, feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit voor projecten aangedragen door Atria.

Het Aletta Jacobs Fonds is een voorzetting van een fonds op naam binnen Stichting Atria. Voor het jaar 2017 zullen o.a. projecten worden gefinancierd op het gebied van oral history. Daarnaast maakt het fonds het mogelijk jaarlijks een Rosa Manus lezing te organiseren.
Beleidsplan Aletta Jacobs Fonds 2015 -2016

Verkorte Jaarrekening Aletta Jacobs Fonds 2016

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning.

Het bestuur bestaat uit:

  • Renée Römkens, voorzitter
  • Ingeborg Verheul
  • Ama Koranteng-Kumi

Gegevens
Naam: Stichting Aletta Jacobs
Adres: Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam
RSIN nummer: 855731175